Barn & UtvecklingBoende, Miljö & InfrastrukturKommun & PolitikKultur & FritidNäringsliv & UtvecklingStöd, Hjälp & OmsorgTurism & EvenemangNationella minoriteter

Vualtjere saemien biejjieh / Samiska kulturdagar i Faepmie, Fatmomakke print

Thu 24. Aug 17 07:59


Fatmomakke1.jpg

Tävla i lassokastning, lär dig samiska fraser, lyssna på konsert och ät dig mätt på värmande renköttsoppa. I helgen är det nämligen dags för årets Vualtjeren saemien biejjieh, Vilhelmina samiska kulturdagar – denna gång med Faepmie, Fatmomakke, som bas.

Årets upplaga av de samiska kulturdagarna äger rum på en ny plats som med sin gamla historia gör sig utmärkt som värd för kulturdagarna.
- Vi har valt att vara i Faepmie, Fatmomakke, det kändes passande för kulturdagarna, och något som den samiska samrådsgruppen önskade, berättar Laila Daerga och Malin Blind, minoritetshandläggare på Vilhelmina samiska förvaltningskommun.
Kulturdagarna infaller dessutom tidigare på hösten än vad de gjort föregående år.
- Under tidigare år har vi haft det senare under hösten, vilket är svårt ur renskötselsynpunkt. Så nu testar vi med att hålla dagarna i augusti, säger de.

Laila Malin1.jpg
Laila Daerga och Malin Blind, minoritetshandläggare på Vilhelmina samiska förvaltningskommun.

Att sprida information om samer är en stor del av deras arbete som minoritetshandläggare, och även en viktig del av Vualtjere saemien biejjieh/Vilhelmina samiska kulturdagar.
- De här dagarna är jätteviktiga ur informationssynpunkt. Vi vet ju vad vi gör inom det samiska, men vi får inte ta för givet att alla andra vet det. Så det här är en ypperlig chans att träffa samer, och ställa frågor man funderat på och helt enkelt lära sig mer, säger Laila Daerga.

Redan på torsdag inleds festligheterna med invigning och mingel, följt av en historisk föreläsning om den samiska kulturen kring Vilhelmina med omnejd. Kulturdagarna pågår hela helgen, från torsdag eftermiddag till söndag. Alla sameföreningar i kommunen och de två samebyarna kommer finnas på plats med olika aktiviteter.  Faepmie saemien siebren, som är Sveriges äldsta sameförening, kommer berätta om själva platsen samt hålla i skohö- och skinnberedning.
- Vi är nöjda med programmet, och vi har försökt få med något för alla. Vi kommer själva hålla i en Prova på-kurs i det samiska språket, så att de som vill får testa på det samiska språket, och lära sig enkla meningar såsom vad de heter och var de bor. Sedan ska vi självklart informera om lagen om nationella minoriteter, säger Malin Blind.

Samarbetet med svenska kyrkan gör att aktiviteterna även sträcker sig ut utanför själva kyrkplatsen i Faepmie.
- Under fredagen kommer det att hållas Psalmtoppen på äldreboendet i Saxnäs, men psalmer på samiska där de äldre får rösta på den de tycker är bäst. Det brukar vara väldigt uppskattat, säger Laila Daerga.

Vualtjere saemien biejjieh
Samiska kulturdagar i Faepmie/ Fatmomakke
24-27 augusti 2017

Torsdag 24 augusti
Plats: Frälsningsarmens kåta
Kl.17.00     Invigning och mingel
Kl.18.00 Föreläsning: Glimtar ur samernas historia och om näringar i och kring Ångermanna lappmark och Faepmie med omnejd 880-1980 – Peter Ericsson

Fredag 25 augusti
Aktiviteterna pågår mellan kl.11-17
Mat- och fikaförsäljning kommer att ske vid Sameföreningshuset
Lassokastning med Faepmien Saavreme Siebrie
Aktiviteter, på samiska och svenska, för barn; bla träffa en sagofigur, ansiktsmålning, lekar
Slöjdverkstad med Vualtjere duodji
Skohö- och skinnberedning med Faepmien Saemien Siebrie
Välkommen in i kåtan till Vilhelmina Södra och Norra Samebyar
Smaka på de samiska språken
Kl.18.00 Föreläsning: Dekolonialisering – Ol-Johan Sikku
Plats: Frälsningsarmens kåta

Saxnäs äldreboende: Psalmtoppen på samiska kl.14.00.

Lördag 26 augusti
Aktiviteterna pågår mellan kl.11-17
Mat- och fikaförsäljning kommer att ske vid Sameföreningshuset
Aktiviteter, på samiska och svenska, för barn; bla träffa en sagofigur, ansiktsmålning, lekar
Slöjdverkstad med Vualtjere duodji
Skohö- och skinnberedning med Faepmien Saemien Siebrie
Kl.14.00  Lassokastningstävling- Stinnerbomsbacken
Välkommen in i kåtan till Vilhelmina Södra och Norra Samebyar
Smaka på de samiska språken
POV AB – P-O Walkeapää kommer och säljer sina produkter
Stina Blind säljer sina fina fotografier

Kl.18.00 Konsert i Fatmomakke kyrka – Pavva Pittja
Söndag 27 augusti
Kl.11.00 Gudstjänst med samiska inslag, Fatmomakke kyrka

Kyrkkaffe


Reservation för ändringar i programmet. Kolla på vår facebooksida: Vilhelmina samiska förvaltningskommun för aktuell information.

Arrangör: Vilhelmina samiska förvaltningskommun
I samarbete med: Vualtjere duodji, Faepmien Saemien Siebrie, Faepmie Saavreme Siebrie, Vilhelmina Norra Sameby, Vilhelmina Södra Sameby, Svenska kyrkan, Frälsningsarmén
Med stöd av: Region Västerbotten
Buerie båeteme / Bures boahtin / Välkommen


Vilhelmina Kommun
Torget 6, 91281 Vilhelmina, Sweden
Telefon: 0940-140 00
Fax: 0940-146 00
Epost: info@vilhelmina.se
Webb: Om webbplatsen
Orgnr: 212000-2601