Barn & UtvecklingBoende, Miljö & InfrastrukturKommun & PolitikKultur & FritidNäringsliv & UtvecklingStöd, Hjälp & OmsorgTurism & EvenemangNationella minoriteter

Ny beredning för Kultsjödalen antagen print

Tue 24. Oct 17 12:49

Mikael Österberg2.jpg

Under måndagens kommunfullmäktige antogs Kultsjödalsberedningen. Det innebär att utvecklingen av dalgången kan fortsätta framåt. ”Nu finns det en samsyn på hur vi ska gå tillväga”, säger Mikael Österberg (S).

Behovet av fler tomter och mark för olika ändamål i Vilhelminas fjälldalar har växt genom åren. För drygt tre år sedan antogs en beredning för Kittelfjäll för att möta efterfrågan, och arbetet i dalgången tog fart. Med den nyligen antagna Kultsjödalsberedningen får nu även den andra dalgången extra fart i utvecklingen.
- Med den här beredningen får vi en samsyn i Kultsjödalen, hur vi vill få igång utvecklingen. Det arbetet startar i princip redan nu, säger Mikael Österberg (S), tillförordnat kommunalråd.

Bland annat kommer man att undersöka om intresse för ett flerbostadshus i både Saxnäs och Klimpfjäll, samt försäljning av mark för fritidshustomter och ett industriområde intill reningsverket i Klimpfjäll.
- För att genomföra utvecklingen behövs det också ett utökat vatten- och avloppsnät. I Klimpfjäll har vi haft tomter till försäljning sedan 2008 men intresset har varit lågt. Drar vi vatten och avlopp tror vi intresset kommer att öka, förklarar Karl-Johan Ottosson, kommunchef.
I Saxnäs kommer man att ta fram en detaljplan för området på södra sidan Stensjön vid Åbacken. Planen för Saxnäs kommer även att innehålla en utredning av möjligheterna till en skidstadion, mark för bostäder samt utredning av vatten och avlopp i området.
- Vi har ett rätt stort jobb framför oss att fixa de detaljplaner som behövs, då det kan bli en lång process. Det är viktigt att detaljplanarbetet och grundjobbet påbörjas så snart som möjligt, säger Österberg och får medhåll av Karl-Johan Ottosson.
- För oss i förvaltningen känns det bra då vi nu har en tydlig och långsiktig plan för hur vi ska följa med i utvecklingen, säger Karl-Johan Ottosson.

Vilhelmina Kommun
Torget 6, 91281 Vilhelmina, Sweden
Telefon: 0940-140 00
Fax: 0940-146 00
Epost: info@vilhelmina.se
Webb: Om webbplatsen
Orgnr: 212000-2601