Barn & UtvecklingBoende, Miljö & InfrastrukturKommun & PolitikKultur & FritidNäringsliv & UtvecklingStöd, Hjälp & OmsorgTurism & EvenemangNationella minoriteter

Ny enhet blir en brygga till arbetsmarknaden print

Tue 24. Oct 17 14:48

Helena Steen3.jpg

Under flera års tid har arbetslösheten varit hög i Vilhelmina kommun. Nu ska en ny enhet arbeta för att stödja personer som av olika skäl hamnat i ett utanförskap och är utan egen försörjning.  ”Har man någon gång hamnat i ett utanförskap kan vägen tillbaka kännas väldigt svår och lång”, säger enhetschefen Helena Steen.

Vilhelmina kommuns senaste tillskott heter Arbetsmarknadsenheten. Där ska nya aktiviteter och arbetsmöjligheter på sikt skapas för de som idag står utanför arbetsmarknaden.
- Rapporter visar att arbetsmarknadsläget är bra i landet och bra i länet men Vilhelmina kommuns siffror är dock oroande.  Det här är också något som arbetsförmedlingen signalerar om, säger enhetschefen Helena Steen.

Syftet och det långsiktiga målet med enheten är att få in så många individer som möjligt i egen försörjning. Idag finns det få aktiviteter i kommunen för att hjälpa människor i utanförskap tillbaka till arbetsmarknaden.
- Först och främst behöver vi göra en analys så vi vet att vi skapar rätt sorts aktiviteter. Vi har fått signaler om att det finns ett stort utanförskap bland kvinnor. Inom kommunen har vi idag en mycket väl fungerande verksamhet och modell för män som arbetar på Cornelia,  den modellen kan vi utveckla, säger Helena Steen.

Samtidigt som fler människor hamnar i utanförskap så ökar behovet av kompetensförsörjning i kommunen.
- Dessutom har vi ett stort antal nya utlandsfödda  individer i vår kommun som behöver stöd i att hitta förkortade vägar till arbetsmarknaden, så det är ett omfattande arbete vi har framför oss, att få ihop de tre delarna.

I arbetsmarknadsenheten inryms Cornelia, Vilhelmina Fotoarkiv, arbetsmarknadscoach samt integrationsverksamheterna. För att nå målet kommer vi behöva fler funktioner.
- Just nu söker vi en tjänst som arbetsmarknadshandläggare som kommer  vara med och bygga upp funktionen men också vara med i utvecklingsarbetet, säger Helena Steen, som påbörjade sin tjänst och enhetens uppbyggnad i augusti.

I arbetet med uppbyggnadsfasen sneglar man på flera andra framgångsrika kommuner som lyckats vända utvecklingen till något positivt.
- Det finns många framgångsrika kommuner som har kommit väldigt långt, och som väldigt många kommuner vänder sig till. Vi har en spännande resa att göra, säger Helena Steen.

Vilhelmina Kommun
Torget 6, 91281 Vilhelmina, Sweden
Telefon: 0940-140 00
Fax: 0940-146 00
Epost: info@vilhelmina.se
Webb: Om webbplatsen
Orgnr: 212000-2601