Barn & UtvecklingBoende, Miljö & InfrastrukturKommun & PolitikKultur & FritidNäringsliv & UtvecklingStöd, Hjälp & OmsorgTurism & EvenemangNationella minoriteter

Vilhelminas skolor uppmärksammas i Stockholm print

Wed 8. Nov 17 13:30

sthlm1.jpg

Vilhelmina kommun har under en lång tid förbättrat resultaten i skolorna. Det visar en ny rapport, som under onsdagen presenteras i Stockholm. ”Det är ett kvitto”, säger skolchefen Christer Staaf som är på plats för att berätta om Vilhelminas skolor.

Idag, onsdag, är utbildningsnämndens ordförande Viveka Abramsson (S) och skolchefen Christer Staaf på plats i Stockholm för att berätta om arbetet som utförts i Vilhelminas skolor, i samband med att en ny rapport presenteras.
- Jag vet faktiskt inte varför vi har valts ut till att medverka i presentationen, men jag kan tänka mig att det är intressant att lyfta fram en glesbygdskommun i Norrlands inland som faktiskt lyckats över tid med både effektivitet och kvalitet, säger Christer Staaf.

I rapporten ligger Vilhelmina kommun nämligen på fjärde plats i rankningen av hur resultatet på skolorna förbättrats över tid. Rapporten har utförts av PWC på uppdrag av Svenskt näringsliv.
- Att höja utbildningskvaliteten i svensk skola framstår som en av de viktigaste framtidsfrågorna. Vissa kommuner lyckas väsentligt bättre både vad gäller elevernas resultat och kostnader för skolan. Ett viktigt första steg för att förbättra skolan skulle kunna vara att lära av de bästa kommunerna i Sverige, skriver Svenskt Näringsliv i sin inbjudan.
- Det är ett kvitto på att vi är på rätt väg och att vi ska fortsätta med en målmedveten strategi enligt vår visionsmodell, säger Christer Staaf.

Sedan man började arbeta med visionen att bli Lapplands bästa utbildningskommun har man systematiskt jobbat med aktiviteter för att nå målen, och betat av teman såsom Framtidstro, Skapa framgångsrika team och Det pedagogiska ledarskapet.
- Under 2018 fortsätter vi satsningen på det pedagogiska ledarskapet och vi måste jobba ännu hårdare med kompetensförsörjningen. Vi har en gemensam vision och vi har jobbat med en ökad förståelse för alla som är inblandad i styrkedjan, alltså från politik till medarbetare och stegen där emellan, säger Christer Staaf.

Vilhelmina Kommun
Torget 6, 91281 Vilhelmina, Sweden
Telefon: 0940-140 00
Fax: 0940-146 00
Epost: info@vilhelmina.se
Webb: Om webbplatsen
Orgnr: 212000-2601