Barn & UtvecklingBoende, Miljö & InfrastrukturKommun & PolitikKultur & FritidNäringsliv & UtvecklingStöd, Hjälp & OmsorgTurism & EvenemangNationella minoriteter

Hjälp Vilhelmina kommun planera för framtiden  print

Wed 14. Mar 18 16:30

Kittel13.jpg
Vilhelmina kommun arbetar med hur mark, vatten och bebyggelse ska utvecklas över hela kommunens yta. Därför har en översiktsplan och en LIS-plan (Landsbygdsutveckling I Strandnära lägen) tagits fram.

Dessa två planförslag, som ska ligga till grund för vidare planering och beslut, ligger nu ute på samråd för att myndigheter, organisationer och enskilda ska kunna lämna sina synpunkter på förslagen.
Din synpunkt är viktig! Ladda ner översiktsplanen här nedan eller hämta en pappersversion i kommunhusets reception.

Samrådsmöten kommer att hållas i:

Vilhelmina              7/3, kl 18.30 Folkets hus
Saxnäs         22/3, kl 18.30 Saxnäsgården
Dikanäs                26/3, kl 18.30 Byagården


Här kan du ladda ner materialet:

Översiktsplan:


LIS-plan:
Synpunkter lämnas SKRIFTLIGEN till info@vilhelmina.se eller. Kommunstyrelsen, Torget 6, 912 81 Vilhelmina senast 31 mars 2018. OBS! Ange tydligt vilken plan dina synpunkter gäller, genom att markera med ”ÖP” eller ”LIS”.
Har du frågor? Kontakta Camilla Thellbro, samordnare: camilla.thellbro@vilhelmina.se, 070-211 70 02.

Vilhelmina Kommun
Torget 6, 91281 Vilhelmina, Sweden
Telefon: 0940-140 00
Fax: 0940-146 00
Epost: info@vilhelmina.se
Webb: Om webbplatsen
Orgnr: 212000-2601